Auto gas/servis Urošević vrši ugradnju najsavremenije opreme za auto gas u Vaš automobil!

Vršimo i pregled, priprema za atest i atestiranje, odnosno produženje atesta.

Princip rada auto gasa:
Kao prvo, gas u rezervoaru je u tečnom stanju i on je pod pritiskom. Pritisak u rezervoaru (boci) je 6 do 16 bara, ali on varira od spoljašnje temperature i od toga koliko je boca napunjena. Normalan radni pritisak je  u rasponu od 8-13 bara,  sigurnosni ventil na boci reaguje posle 25, a sama boca je atestirana na 60-70 bara. Toliko o sigurnosti i nećemo se vise osvrtati na nju. Gas pod pritiskom prolazi kroz bakarne cevi do isparivača koji je ujedno i reduktor.

img123023640Šta se dešava u isparivaču-reduktoru!?  Prilikom isparavanja, gas oduzima toplotu iz okoline i zbog toga se sam isparivač priključuje na rashladni sistem motora i on konstantno zagreva gas. Postoji razlika između vakumskih i sekvencijalnih sistema. Kod vakumskih sistema od isparivača do motora nema više pritiska, tj. redukovan je na samo 0,3 bara. Sam motor preko usisne grane povlači dovoljnu količinu gasa, a membrana u isparivaču dozira koliko će gasa motor uvući u usisnu granu. Samo mešanje gasa i vazduha se vrši u mešaču i preko usisne grane svaki pojedinačni cilindar usisava onoliko smeše koliko mu je potrebno.

 

SPACCATO OMEGAS gplKod sekvencijalnih sistema nije baš toliko jednostavno. Tu su došla do izražaja tehnološka dostignuća pa otud i smanjenje potrošnje gasa i povećanje snage agregata vozila.Kod sekvencijalnih sistema za svaki cilindar postoji brizgaljka, koja ubacuje gas na sam ulaz u cilindar, kao benzinska dizna. Tako je omogućeno da se svaki cilindar snabdeva gasom u pravo vreme, a da usisna grana nije puna mešavine gasa i vazduha. Iz tog razloga je nemoguće zapaljenje smeše u usisnoj grani i nema štete po motor ako nešto postane neispravno. Takodje, prati se stanje pritiska gasa prema motoru, pa u slucaju da pritiska nema (ako je prazan rezervoar) motor se automatski prebacuje na benzin.

Ovaj sistem se ugrađuje u novija vozila koja imaju plastičnu usisnu granu i zadovoljavaju EURO3 ili viši standard pa sam sistem donosi više poboljšanja, kako u performansama i potrošnji tako i u sigurnosti.

 

VOZITE SE JEFTINIJE I EKOLIŠKI ZDRAVIJE!!!

sva prava zadržana              made by NT dizajn